Java TreeSet Kullanımı

import java.util.Iterator;
import java.util.TreeSet;

public class TreeSetOrnek {

public static void main(String[] args) {
TreeSet<String> t1 = new TreeSet(); /*String tipinde TreeSet olusturduk.
TreeSet icerisine ekledigimiz elemanlari
ekleme sirasine gore degilde alfabeye gore siralayacaktir.*/

t1.add("Emrah"); //t1 adli TreeSet’imize eleman ekledik.
t1.add("Kahraman");
t1.add("E-Hero");
t1.clear(); //TreeSet icindeki tüm elemanlari siler.
System.out.println( "TreeSet bos mu "+t1.isEmpty()+"\n");
// clear ile temizledigimiz icin true donecektir
t1.add("Canakkale");
t1.add("Onsekiz Mart");
t1.add("Bilgisayar");
t1.add("Muhendisligi");
System.out.println(t1.first()+"\n"); //Treesetteki ilk elemani bize verir.
System.out.println(t1.floor("emrah")+"\n");
System.out.println( "TreeSet bos mu "+t1.isEmpty()+"\n");
// eleman ekledigimiz icin false donecektir
System.out.println("TreeSet eleman sayisi:"+ t1.size()+"\n");

Iterator it1 =t1.iterator();
int i=0;
while(it1.hasNext()){ //TreeSet teki elemanlari kolsolda yazdirdik
Object o1 = it1.next();
i++;
System.out.print(i+" ");
System.out.println(o1);
}
t1.remove("Canakkale"); //Canakkale elemanini TreeSet ten sildik
System.out.println(t1.subSet("Bilgisayar", "Muhendisligi"));
//Bilgisayarda dahil olmak üzere Muhendislige kadar olan (Muhendislik dahil degil) elemanlari alt bir TreeSet olusturur.
}
}
Ekran Çıktısı

TreeSet bos mu true

Bilgisayar

Onsekiz Mart

TreeSet bos mu false

TreeSet eleman sayisi:4

1 Bilgisayar
2 Canakkale
3 Muhendisligi
4 Onsekiz Mart
[Bilgisayar]

Bir cevap yazın