Java Programlama Tip Dönüşümleri ve Casting

String to int, int to String dönüşümü

[code lang=”python”]Integer x=15;
String dize=;
dize=x.toString(); // integer stringe dönüştü
x=Integer.valueof(dize); //String integera dönüştü

Double to int , int to double dönüşümü

[code lang=”python”]Double x=Math.PI; //3,141592653589793
Integer y=x.intValue();
Double z=y.doubleValue();

Casting Numeric Değer arası Dönüşüm

[code lang=”python”]Double x=Math.PI; //3,141592653589793
int y=(int)(x);
long z=(long)(x);

Bir cevap yazın