Java Map Collection

         Anahtarlar ile Değerleri eşleştirerek saklayan bir nesnedir.Bir Mapde anahtar kopyalanamaz, sadece bir değer tutar.

java.util paketindedir.

         Map yapısını kullanmak için uygulamanın en üst kısmına import java.util.Map eklenmelidir.

         Java platformunda üç farklı tip Map bulunmaktadır.

         HashMap: Map elemanlarını hashtable yapısında saklar.
         TreeMap: Anahtar-Değer ikililerini red-black ağaç veri yapısı
şeklinde tutar.
         LinkedHashMap: Anahtar-Değer ikililerini bağlı liste veri yapısında
tutar.

Bir cevap yazın