Java Interface

  • Interface içinde sadece kendisinden türeyen sınıfların içini doldurmak zorunda olduğu gövdesi boş metod tanımlarının yapıldığı bir yapıdır.
  • Bir sınıf birden fazla interface implement edebilir
  • new operatörü ile oluşturulamazlar.

Taşıt İnterfacesi

public interface Tasit {
public String getTasit();
}

Taşıt İnterfacesini implement eden Ford Sınıfı

public class Ford implements Tasit{

public String getTasit(){
return "Ford";
}
public static void main(String[] args) {
Tasit t=new Ford();
String emrah=t.getTasit();
System.out.println(emrah);
}

}

Taşıt İnterfacesini implement eden Audi Sınıfı

public class Audi implements Tasit {
public String getTasit(){
return "Audi";
}
public static void main(String[] args) {
Tasit t=new Audi();
String emrah=t.getTasit();
System.out.println(emrah);
}
}

Bir cevap yazın