Java Garbage Collector

Çalışma zamanında oluşturulan nesneler, uygulama tarafından ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, heap bellekten temizlenir. 
Bellekte atıl olarak duran nesnelerin temizlenmesi için Garbage Collector mekanizması kullanılır.

package kodlar;

public class Aritmetik
{
private static int sayac=0;
public Aritmetik()
{
sayac++;
}
public void finalize()
{
sayac–;
public static int adetAl()
{
return sayac;
}
}

package kodlar;
public class AritmetikKullan
{
public static void main(String[] args)
{
// Aritmetik sınıfından bir nesne olusturuldu ve sayac degeri 1 oldu.
Aritmetik a=new Aritmetik();
//a=null ile nesne artık atıla duruma düştü.
a=null;
//Aşağıdaki kod ile garbage collector çalıştırıldığında atıl durumda bulunan a nesnesi bellekten temizlenir.
system.gc()
System.out.println(a.Adetal());
}
}

Çıktısı 1 2 2

Bir cevap yazın