Java Derby Veritabanı Form Uygulaması

import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JLabel;

public class GUI extends JFrame implements ActionListener{

private static final long serialVersionUID = 1L;
private JTextField txtAdi;
private JTextField txtSoyadi;
private JLabel lblAd;
private JLabel lblSoyad;
private JButton btnGonder;
Database d=new Database();

public GUI() {
txtAdi=new JTextField();
txtSoyadi=new JTextField();
lblAd=new JLabel("Adı");
Font font = new Font("Serif", Font.BOLD, 15);
lblAd.setForeground(Color.WHITE);
lblAd.setFont(font);
lblSoyad=new JLabel("Soyadı");
lblSoyad.setFont(font);
lblSoyad.setForeground(Color.WHITE);
btnGonder=new JButton("Kaydet");
pencereGoster();
this.setBackground(Color.BLACK);
}
private void pencereGoster() {
setSize(500, 500);
setLocation(100, 100);
Container con=this.getContentPane();
setTitle("Emrah KAHRAMAN E-Hero");
con.setLayout(null);
lblAd.setBounds(120, 70, 50, 25);
lblSoyad.setBounds(120, 110, 50, 25);
txtAdi.setBounds(170, 70, 120, 25);
txtSoyadi.setBounds(170, 110, 120, 25);
btnGonder.setBounds(170, 150, 100, 30);
con.add(txtAdi);
con.add(txtSoyadi);
con.add(lblAd);
con.add(lblSoyad);
con.add(btnGonder);
btnGonder.addActionListener(this);
d.Baglan();
}
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
d.ekleme(txtAdi.getText(), txtSoyadi.getText());
try {
d.sonuclar();
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
}
public static void main(String[] args) {
GUI g=new GUI();
g.setVisible(true);
}
}

import java.sql.*;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Database {

public Connection Baglan(){
try {
Class.forName("org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver");
Connection conn=DriverManager.getConnection("jdbc:derby:myDatabase");

return conn;}
catch(Exception e4)
{ e4.getMessage();
}
return null;
}

public void Olustur(){
Statement stmt=Baglan().createStatement();
try {
stmt.executeUpdate("CREATE TABLE Uye (Ad VARCHAR(32) NOT NULL, Soyad VARCHAR(50) NOT NULL)");
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
}

}

public void sonuclar() throws SQLException{
Statement stmt=Baglan().createStatement();
ResultSet rs;

rs = stmt.executeQuery("select * from Uye");
int num=0;
while(rs.next()){
JOptionPane.showMessageDialog(null, ++num+" – Ad:"+ rs.getString(1)+" Soyadı:" + rs.getString(2));
}
rs.close();
}

public void ekleme(String ad,String soyad){
try {

PreparedStatement psInsert=Baglan().prepareStatement("insert into Uye values (?,?)");
psInsert.setString(1,ad);
psInsert.setString(2, soyad);
psInsert.executeUpdate();
}
catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}
}
}
Derby Jdbc Driver

“Java Derby Veritabanı Form Uygulaması” üzerine 4 yorum.

  1. s.a. bir sorum olck, ben bu derby yüklemek için baya uğraştım ama baceremedim , netbeanste te servisleri açınca database’n altı boş gözüküyor , yardımcı oalbilir misiniz

    1. Netbeans ile uğraşmadım benim kullandıgım Ide Eclipse. eclıpse ıcınde derby embedded drıver (jar dosyasını) ındırıp projeye eklemen yeterlı olacaktır bloga yazdıgım kodları calıstırdıktan sonra yayınlıyorum.

Bir cevap yazın