İlişkisel Cebir – Relational Algebra

Bir veritabanı sorgulama dilidir.Ancak sorgulamalar sadece bilimsel olarak yapılır.Yani ilşkisel cebirin sorgulama dili için bir yorumlayıcı yada derleyiciye gerek yoktur bu açıdan SQL den farklıdır.
1-)Seçme (Selection) İşlemi (σ):Belirli bir ilişkiden bazı kayıtları seçerek ortaya koyma işlemidir.
σseçim kriteri(Tablo Adı) kriterleri (=,Ç‚,<,>,<=,>=,Ë„,Ë…)
Ekran Alıntısı
σİlçe=Beşiktaş(Müşteri)

Ahmet 2520 Beşiktaş İstanbul 100
Faruk 6345 Beşiktaş İstanbul 160

σİlçe=Beşiktaş Ë„ Bakiye>100 (Müşteri)

Faruk 6345 Beşiktaş İstanbul 160

σŞehir=Ankara Ë„ Bakiye>200 (Müşteri)

Erhan 2521 Ulus Ankara 500

2-)Atma (Projection) İşlemi(Ï€):Belirli bir ilişkideki bazı sütünları atmak suretiyle yapılan seçim şeklidir.
Ï€ Listelenmesi İstenen Sütun (Tablo Adı)
Ï€ Müşteri Adı,Bakiye (σNo>6000(Müşteri))
Faruk 160
Ali 250
Ï€ Müşteri Adı,Şehir(Müşteri)

Ahmet İstanbul

Faruk İstanbul

Ali İstanbul

Emrah Ankara

Erhan Ankara

3-)Kartezyen İşlemi(Ñ…):Belirli bir ilişkiden olabilecek tüm çiftleri oluşturarak bunları göstermek üzere elde edilen kartezyen çarpımıdır.
T1T2
T1xT2
T1 T2. ,

asdas sdfdsf

Ï€ Öğrenci,Ders (σBölüm=İktisat (ÖğrenciXDersler))

Begüm Matematik

Begüm istatiktik

Dilay Matematik

Dilay İstatistik
4-)Birleştirme İşlemi(u):İki ilişkiden birinde yada her ikisindede bulunan kayıtların seçilmesi için yapılan işlemdir.
kred mevd

Ï€Kredi.Müşteri(σİlçe=Beşiktaş(Kredi))UÏ€Mevduat.Müşteri(σİlçe=Beşiktaş (Mevduat))

Burak U Burak, Selin = Burak,Selin


5-)Kesişme İşlemi(n):İki ilişkidede bulunan kayıtların belirlenmesi için kesişme işlemi uygulanır.
Burak n Burak, Selin = Burak

6-)Fark İşlemi(-):İki ilişkiden birinde bulunup öbüründe bulunmayan kayıtların tespit edilmesi işlemidir.

Ï€Mevduat.Müşteri(σİlçe=Ulus (Mevduat)) – Ï€Kredi.Müşteri(σİlçe=Ulus(Kredi))

Sezin
7-)Doğal Birleştirme İşlemi(*):(A,B) ve (C,D) niteliklerine sahip iki ayrı ilişkinin tek bir ilişki haline dönüştürülmesi işlemidir.
(A,B) * (C,D) = (A,B,C)

1 2 3

5 6

Kredi*Müşteri
7
Ï€ Kredi.Adı,Kredi.İlçe(Kredi*Müşteri) σBakiye>100
8

8-)Bölme İşlemi(:):
912 10 14 11

“İlişkisel Cebir – Relational Algebra” üzerine 6 yorum.

  1. Merhaba.Fark İşleminde;
    Doğru analdıysam ,Mevduat tablosunun ilçesi “ulus” olan müşterilerden , Kredi tablosunun ilçesi “ulus” olan müşterileri çıkartmışız.Ancak “Kredi”tablosunda ilçesi “Ulus ” olan bir müşteri kaydı yok.Çıktıda ise sadece “Sezin” var.

    1. Mevduat tablosunda ilçesi Ulus olanlardan ki bu sadece Sezindir. Kredi tablosundaki ilçesi Ulus olanlardan farkı (Kredi tablosunda ilçesi Ulus olan yok) Mevduat tablosundakini alıyoruz Cevap Sezindir.

Bir cevap yazın