Çevik Yazılım Geliştirme Hastane Bilgi Sistemi

DoktorTest

package Personel_test;
import Hastalar.Hasta;
import Personel.*;
import junit.framework.TestCase;
public class DoktorTest extends TestCase
{
// Doktor doğru bir şekilde oluşturulabiliyor mu?
public void testDoktorOlustur()
{
Doktor d = new Doktor();
d.setAd(“Emrah”);
d.setSoyad(“KAHRAMAN”);
d.setKodu(12345);
d.setBolum(“Kardiyoloji”);
assertEquals(“Emrah KAHRAMAN, 12345, Kardiyoloji”, d.getBilgi());
}
// doktorun bakması için yeni bir hasta ekle
public void testDoktoraHastaEkle()
{
Hasta h = new Hasta();
h.setAd(“Ayşe”);
h.setSoyad(“ADIGÜZEL”);
h.setCinsiyet(“K”);
h.setAdres(“Terzioğlu M. Garipçe Sk. No:23”);
h.setKurum(“Emekli Sandığı”);
h.setSehir(“Manisa”);
h.setDogum(“24/08/1956”);
h.setTcKimlikNo(“1020304050”);
h.setBolum(“Kardiyoloji”);
Doktor d = new Doktor();
d.setAd(“Emrah”);
d.setSoyad(“KAHRAMAN”);
d.setKodu(12345);
d.setBolum(“Kardiyoloji”);
d.setMaxHastaSayisi(1);
// artık bu hasta, doktorun bakacağı hastalar arasında olmalıdır
assertTrue( d.bakacagiHastalardaYok(h) );
// tanımladığımız hastayı, doktora ekle
// hem hasta hemde doktor aynı bölümde olmalıdır
assertTrue( d.bakacagiHastalaraEkle( h ) );
// artık doktorun bakacağı hasta sayısı 1 olmalıdır
assertEquals(1, d.getBakacagiHastaSayisi());
}
}

HemsireTest

package Personel_test;
import Personel.*;
import junit.framework.TestCase;
public class HemsireTest extends TestCase
{
// Hemşire doğru bir şekilde oluşturulabiliyor mu?
public void testHemsire()
{
Hemsire h = new Hemsire();
h.setAd(“Aylin”);
h.setSoyad(“SELVİ”);
h.setBolum(“Nöroloji”);
assertEquals(“Aylin SELVİ, Nöroloji”, h.getBilgi());
}
}

RandevuTest

package Randevu_test;
import Hastalar.Hasta;
import Hastalar.Hastalar;
import Personel.Doktor;
import Personel.Personel;
import Randevu.Randevu;
import junit.framework.TestCase;
public class RandevuTest extends TestCase
{
public void testRandevuVerme()
{
Personel p = new Personel();
// Kulak-Burun-Boğaz bölümüne bir doktor ekle
Doktor d1 = new Doktor();
d1.setAd(“Rıdvan”);
d1.setSoyad(“ŞAHİN”);
d1.setBolum(“KBB”);
d1.setKodu(1);
d1.setMaxHastaSayisi(20); // 1 günde bakabileceği max hasta sayısı
p.addDoktor(d1);
// Kulak-Burun-Boğaz bölümünde tedavi görmek isteyen bir hasta
Hastalar h = new Hastalar();
Hasta h1 = new Hasta();
h1.setAd(“Mehmet”);
h1.setSoyad(“YAŞAR”);
h1.setBolum(“KBB”);
h1.setAdres(“Bardakcı Mah. Gündoğan Cad. No:28”);
h1.setCinsiyet(“E”);
h1.setDogum(“10/2/1976”);
h1.setKurum(“SSK”);
h1.setSehir(“Antalya”);
h1.setTcKimlikNo(“19988877766”);
h.addHasta(h1);
// Randevu işlemleri
Randevu randevu = new Randevu();
randevu.personel(p);
randevu.hastalar(h);
// bütün hastalar için randevu talep et
randevu.randevuTalepEt();
assertEquals(1, randevu.randevuVerilenHastaSayisi());
}
}

“Çevik Yazılım Geliştirme Hastane Bilgi Sistemi” üzerine 2 yorum.

  1. Merhaba projenizi çok beğendim ancak projenin linki çalışmıyor.mümkünse projenizi gönderebilirmisiniz.Şimdiden teşekkürler…

Bir cevap yazın