Dernek ve Vakıf Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dernek, bir kişi kendi başına dernek kuramaz. Kendini aynı amaca adamış 7 gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir. Dernekler kuruluş bildirimini ve eklerini mülki idari amirliğe vererek tüzel kişiliğe kavuşurlar. Dernekler özel hukuk tüzel kişisi olup, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir. Derneklerde üyelik vardır. Dernekler kişi topluluklarıdır.

Vakıf, bir kişi tek başına vakıf kurabilir. Vakıf kurulmasındaki en önemli unsur bir mal varlığının olması ve bu mal varlığının kullanılacağı amaçtır. Vakfın kurulması için yetkili asli hukuk mahkemesine başvurarak tescilinin sağlanması gerekmektedir. Vakıflarda üyelik olmaz(1). Vakıf ise mal topluluğudur. Vakıf karşılıksız vermektir.

1:(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.)

“Dernek ve Vakıf Arasındaki Farklar Nelerdir?” üzerine 4 yorum.

Bir cevap yazın