Component Base (Bileşen Tabanlı) Software Engineering

Sistematik olarak mevct bileşenlerin sisteme entegre edilmesidir.Sıfırdan kullanım olmaz.Varolan sistemlerin bileşenlerini kullanmadır.Bu yaklaşımda giderek artan bileşen standartları ortaya çıktı.

Süreç Aşamaları

1-)Bileşen analizi

2-)Gereksinim değişimi

3-)Sistemin yeniden tasarımı

4-)Geliştirme ve entegrasyon

Bir cevap yazın