Char, Nchar, VarChar ve NVarChar Arasındaki Farklar Nelerdir?

‘N’ Nationaldan gelir. Unicode karakter içeren verilerin tutulmasında kullanılır. Her bir karakter 2 byte ile temsil edilir. 20 karakterlik bir Char kullanımında örneğin ‘Test’ verisi için geriye kalan 16 karakter boşluk olarak temsil edilir.

Char(20) -> Test için veriyi ‘Test ‘ şeklinde tutar. 20 byte olarak tutulur.
NChar(20) -> Test için veriyi ‘Test ‘ şeklinde tutar. 40 byte olarak tutulur.

Var kullanımı boşlukları siler.
VarChar(20) -> Test için veriyi ‘Test’ şeklinde tutar. 4 byte olarak tutulur.
NVarChar(20) -> Test için veriyi ‘Test’ şeklinde tutar. 8 byte olarak tutulur.

NVarChar(MAX) (2 üzeri 31 – 1) 2 GB alan kaplar.
VarChar(MAX) (2 üzeri 31 – 1) / 2 1 GB alan kaplar.

Bir cevap yazın