C# Try Catch Finally Hata Yakalama Blokları Örnek Uygulamalar

Programımızın form görünüşü aşağıdaki gibi olacak.Saat ücretini ve kaç saat çalıştığını girip alacağı toplam ücreti hesaplama yapan programın try-catch kodunu yazacağız.

text

[code language=”java”] private void button1_click(…){
int kcsaat,ucret;
try{
ucret=int.Parse(textbox1.text);
kcsaat=int.Parse(textbox2.text);
}
catch//Sayı Girilmemesi durumuda çalışacak kod
{Messagebox.Show(Sayı Giriniz);}}

Bölme işlemi yapan programın try catch kodlarını yazalım.
text

[code language=”java”]private void button1_click(…)
{decimal sonuc;
try{
sonuc=decimal.Parse(textbox1.text)/decimal.Parse(textbox2.text);
Messagebox.Show(sonuc.ToString());
}
catch(DivideByZeroException Hata)
{Messagebox.Show(Sıfıra Bölme Hatası);
}
catch(Exception Hata1){
Messagebox.Show(Hata1.Message());
}
finally//Her durumda çalışacak olan kod
{baglanti.close();//Veritabanını kapat }}

Bir cevap yazın