C# String İçinde Geçen Mail Adreslerini Çekme

String text = "Emrah Kahraman (EHero) (emrah@deneme.com)";
Regex emailRegex = new Regex(@"\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*",
RegexOptions.IgnoreCase);
MatchCollection emailCollection = emailRegex.Matches(text);

StringBuilder sb = new StringBuilder();

foreach (Match email in emailCollection)
{
Console.WriteLine(email.Value);
}

“C# String İçinde Geçen Mail Adreslerini Çekme” üzerine 1 yorum.

  1. – Verilen bir karakter dizininin string nesnesi içerisinde kaç defa bulunduğunu
    – Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde kaç defa geçtiğini
    – Verilen bir string nesnenin içerisinde Alfabenin karakterlerinin her birinden kaç adet olduğunu bulan

    c# konsol uygulamasını nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz lütfen

Bir cevap yazın