C# MongoDB Veri Ekleme

Öncelikle aşağıdaki dosyaları indirip projemizin References bölümüne dahil etmemiz gerekiyor.
Link1
Link2

[code lang=”c”]
MongoServerSettings settings = new MongoServerSettings();
settings.Server = new MongoServerAddress("127.0.0.1", 27017);
MongoServer mongo = MongoServer.Create();
mongo.Connect();
var db = mongo.GetDatabase("Test");
using (mongo.RequestStart(db))
{
var collection = db.GetCollection<bsondocument>("Person");
BsonDocument logType = new BsonDocument()
.Add("UID", BsonValue.Create(BsonType.ObjectId))
.Add("Name", "Emrah")
.Add("Surname", "Kahraman")
.Add("Age", "26")
collection.Insert(logType);
mongo.Disconnect();
}

Bir cevap yazın