C# Kodun Çalışma Süresini Hesaplama

Stopwatch sw = new Stopwatch();
sw.Start();
//Çalıştırılacak olan kodlar buraya yazılacaktır…
sw.Stop();
MessageBox.Show(sw.ElapsedMilliseconds.ToString());

Bir cevap yazın