Asp.net Uygulamanın Bulunduğu Klasöre Log Dosyası Oluşturma ve Yazdırma

Aşağıdaki metod gönderilen texti server içinde Message.log isimli bir dosya oluşturup içine yazma işlemi yapar.

private void WriteLog(String Log)
{
if (!File.Exists(Server.MapPath("~/Message.log")))
{
File.CreateText(Server.MapPath("~/LoginMessage.log")).Dispose();
}
using (TextWriter txt =
File.AppendText(Server.MapPath("~/Message.log")))
{
txt.WriteLine(DateTime.Now.ToShortTimeString()+" : " + Log);
txt.WriteLine("———————————————————————————");
txt.WriteLine(txt.NewLine);
txt.Dispose();
}
}

Bir cevap yazın