ArrayList’ın Elemanlarını Kendi İçinde Ayrıştırma

import java.util.ArrayList;
import java.util.StringTokenizer;

public class Sekil {

public static void main(String[] args) {
// Arraylist olusturduk
ArrayList ar = new ArrayList();
// ar isimli arrayliste elemanlar ekliyoruz
ar.add("KARE 10 20 14");
ar.add("DAIRE 10 30 300");
ar.add("DIKDORTGEN 100 100 20 25");
ar.add("DIKDORTEN 200 200 20 15");
ar.add("KARE 500 400 18");

// simdi ise arraylist icindeki elemanları ayrıştıracağız
for (int i = 0; i < ar.size(); i++) {
// dongunun her donusunde arraylistin bir elemanını alacak ve
// stringtokenizer ile bosluklara gore ayırma islemi yapacak
StringTokenizer st = new StringTokenizer(ar.get(i).toString());
// arraylist icindeki bütün elemanları bosluklara gore ayırıp
// bitinceye kadar while donecek
while (st.hasMoreElements()) {
String emrah = st.nextElement().toString();
//arraylist içindeki eleman kare ise calisacak olan sart
if (emrah.equals("KARE")) {
System.out.println("ArrayListteki eleman karedir");
System.out.println(ar.get(i));
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
break;
}
//arraylist içindeki eleman dikdortgen ise calisacak olan sart
if (emrah.equals("DIKDORTGEN")) {
System.out.println("ArrayListteki eleman dikdörtgendir");
System.out.println(ar.get(i));
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
break;
}

//arraylist içindeki eleman daire ise calisacak olan sart
if (emrah.equals("DAIRE")) {
System.out.println("ArrayListteki eleman dairedir");
System.out.println(ar.get(i));
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
System.out.println(st.nextElement());
break;
}
break;
}

}

}

}

Ekran Çıktısı

Screenshot_4

Bir cevap yazın