Android SharedPreferences Kullanımı

SharedPreferences SPreferences;
SharedPreferences.Editor SPreferencesEditor;

SPreferences = getSharedPreferences("xmlFile", MODE_PRIVATE);
SPreferencesEditor = SPreferences.edit();

//SharedPreferences de date parametresine tarih değiskenini eklemek icin kullanacak kod asagidadir

SPreferencesEditor.putString("date", tarih);
SPreferencesEditor.commit();

//date degerini cekmek icinde asagidaki ifade kullanilir put metodu ile onceden deger atanmissa o degeri dondurur eger onceden

//deger atanmamissa null dondurur

String date= SPreferencesEditor.getString("date", null);

Bir cevap yazın