Android DatePicker Kullanımı

activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context=".ActivityMain" >

<LinearLayout
android:id="@+id/LinearLayout01"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal" >

<Button
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/pick_date"
android:id="@+id/btnDate"
android:paddingLeft="15dp"
android:paddingRight="15dp"
/>

<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/txtDate"
android:textSize="20sp"
android:layout_marginLeft="20dp"
/>

<DatePicker
android:id="@+id/datePicker"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:datePickerMode="spinner"
android:visibility="gone" />

</LinearLayout>

</RelativeLayout>

ActivityMain.java sınıfı

package tr.com.emrahkahraman.datepicker;

import java.util.Calendar;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.Dialog;
import android.app.TimePickerDialog;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

public class ActivityMain extends ActionBarActivity {

private TextView txtDate = null;
private DatePicker datePicker;
private Button btnDate;

private int year;
private int month;
private int day;

static final int DATE_DIALOG_ID = 999;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

txtDate = (TextView) findViewById(R.id.txtDate);
datePicker = (DatePicker) findViewById(R.id.datePicker);
btnDate = (Button) findViewById(R.id.btnDate);

final Calendar c = Calendar.getInstance();
year = c.get(Calendar.YEAR);
month = c.get(Calendar.MONTH)+1;
day = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
txtDate.setText(new StringBuilder().append(padding_str(day))
.append("/").append(padding_str(month))
.append("/").append(padding_str(year))
);

btnDate.setOnClickListener(clickListener);
}

private OnClickListener clickListener = new OnClickListener()
{
public void onClick(View v)
{
switch (v.getId())
{
case R.id.btnDate:
showDialog(DATE_DIALOG_ID);
break;
}
}
};

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)
{
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
{
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}

@Override
protected Dialog onCreateDialog(int id) {
switch (id) {
case DATE_DIALOG_ID:
return new DatePickerDialog(this, datePickerListener, year,month, day);
}
return null;
}

private DatePickerDialog.OnDateSetListener datePickerListener = new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {

@Override
public void onDateSet(DatePicker view, int selectedYear, int monthOfYear, int dayOfMonth)
{
year = selectedYear;
month = monthOfYear+1;
day = dayOfMonth;

txtDate.setText(new StringBuilder().append(padding_str(day))
.append("/").append(padding_str(month))
.append("/").append(padding_str(year))
);
}
};

private static String padding_str(int c)
{
if (c >= 10)
return String.valueOf(c);
else
return "0" + String.valueOf(c);
}
}

Ekran Görüntüsü
Screenshot_2015-05-10-16-10-45[1]

Proje Kodunu İndirmek İçin Tıklayınız

“Android DatePicker Kullanımı” üzerine 1 yorum.

  1. Merhaba hocam hicri datepicker uygulama kod kaynağı uygulaması yardımcı olurmusunuz.

    Teşekkürler hocam.

Bir cevap yazın