Android Activityler Arasında Parametre Gönderme

Activity_One adlı ekrandan girilen ad ve soyad bilgisini Activity_Two adlı ekrana gönderme ve Activity_Two adlı ekrandan bu parametrelerin değerlerini alma işlemini yapan kod parçacıkları aşağıdadır.

Activity_One isimli Class içinde yazılacak kodlar

String ad="Emrah";
String soyad="Kahraman";

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("Ad",ad);
bundle.putString("Soyad",soyad);
Intent newIntent = new Intent(Activity_One.this, Activity_Two.class);
newIntent.putExtras(bundle);
startActivityForResult(newIntent, 0);

Activity_Two isimli Class içinde yazılacak kodlar

Bundle data = getIntent().getExtras();
String ad=data.getString("Ad");
String soyad=data.getString("Soyad");

Bir cevap yazın