1. JSON açılımı JavaScript Object Notation, XML açılımı Extensible Markup Languagedir.
  2. XML sözdizimi <user><id>1</id><name>Emrah</name></user> şeklindedir. Veriler tree şeklinde ifade edilir.
  3. JSON sözdizimi {“id”:”1″,”name”:”Emrah”} şeklindedir. Key-Value şeklinde ifade edilir.
  4. Söz dizimi olarak JSON, XMLe göre daha basittir.
  5. Aynı veri transferinde JSON daha az karakterle temsil edilir ve veri tansferinde daha hızlıdır.
  6. JSON daha okunabilirdir.
  7. JSON’ın javascript ile kullanımı kolaydır.
  8. MongoDB, CouchDB gibi NoSQL veritabanlarının veri formatıda JSON sözdizimi şeklindedir.
  9. SOAP Web Servis mimarisinde XML kullanılmaktadır.
  10. RESTFUL için hem XML, hemde JSON kullanılabilir.
  11. JSON verisi XMLe göre çok daha kolay işlenebilir.

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

XML & JSON Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar