Varlık-Bağıntı Modeli (ER=Entity-Relationship Model)

ER Modeli ile İlgili Kavramlar

Varlık(Entity):Varolan ve benzerlerinden ayırt edilebilen herşeye denir.entity

Varlık Kümesi(Entity Set):Aynı türdeki benzer varlıkların oluşturduğu kümedir.

Nitelik(Attribute):Bir varlık kümesindeki varlıkların özelliklerini göstermek ve birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

nitelik

Bağıntı(Relationship):İki ya da daha çok varlığın birleşmesi, biraraya gelmesi aralarında ilişki kurmasıdır.Öğrenci-Ders

bagıntı

Bağıntı Kümesi(Relationship Set):Aynı tür benzer bağıntıların kümesine bağıntı kümesi denir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>