pendik escort kartal escort sex hikaye maltepe escort
Resim Açıklaması

Kendo UI Grid Paging Disable

[code lang=”csharp”] @(Html.KendoGrid<MusteriDto>(Model.musteriler) .Name("musterilerGrid") .Columns(columns =>; { columns.Template(@<text></text>).Title("Seç").ClientTemplate("<input type=’checkbox’ class=’checkbox’ name=’musteriSec’ />").Width("1%").HtmlAttributes(new { style = "text-align: center;" }); columns.Bound(c => c.Pk).Width("5%").Visible(false); columns.Bound(c => c.AdSoyad).Width("5%").Title("Ad Soyad"); columns.Bound(c => c.KimlikNo).Width("5%").Title("TC Kimlik No"); columns.Bound(c => c.MusteriNo).Width("5%").Title("Müşteri No"); columns.Bound(c => c.MusteriAdresDetay).Width("5%").Title("Adres Detay"); }) .HtmlAttributes(new { style = "height:600px" }) .Selectable(c =>; c.Mode(GridSelectionMode.Single)) .Editable(editable =>; editable.Mode(GridEditMode.InCell)) .Pageable(x =>; { x.Enabled(true); […]

28-02-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Kendo UI Grid dataSource İşlemleri

DenemeGrid’imizin tüm satır sayısını almak için; $(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.total() DenemeGrid’imizin 1. satırını almak için; $(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.data()[1] DenemeGrid’imizin tüm satırlarındaki verileri almak için; $(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.data() DenemeGrid’imizin readActionını çağırarak gridi yeniden yüklemek için; var grid = $(“#DenemeGrid”).data(“kendoGrid”); grid.dataSource.page(1); grid.dataSource.read(); kod parçalarını kullanabiliriz.

11-07-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Kendo UI Grid Datasource Clear

gridTest ismindeki gridimizde bulunan rowları aşağıdaki kod parçası ile temizleyebiliriz. var grid = $(“gridTest”).data(“kendoGrid”); grid.dataSource.data([]);

10-07-2014 Tarihinde yazıldı