Lexeme:Bir dilin en düşük seviyeli sözdizimsel birimidir.

Token:Lexeme’ların kategorisidir.Token’ları kendimiz isimlendiririz.Aşağıda “=” için ben token olarak “sign” yazdım siz “esit”de yazabilirdiniz tamamen adlandırma dili yazana kişiye kalmıştır.

int a=b+c; ifadesini lexeme ve tokenlarını belirleyelim.Anlamlı herbir söz dizimsel birim lexeme’dır(“=”,”a”,”+” vb.)

lexeme   token

int           type

a             variable

=             assign

b             variable

+             add

c             variable

;              semicolon


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Syntax Terminology Sözdizimi Terminolojisi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar