1-) Read Committed:Commit edilen verileri okur. Bir tablo üzerinde update işlemi yapan bir transaction çalışırken, başka bir transaction bu tabloya erişmeye kalkarsa sonuç dönmeyecektir. Çünkü bu modda update edilen data commit edilmeden başka bir sorgu cevap dönülmez.

2-) Read Uncommitted:Update edilen datayı commit edilmemiş hali ile okumaya izin verir. Bu Isolation Level’da bütün concurrency sorunları meydana gelebilir. Bunun yanı sıra performans olarak daha etkilidir.

3-) Repeatable Read:Kullanıcı sorguda kullandıgı verileri , o kullanırken başkası değiştirmiş olsa bile transaction başladığı şekliyle kullanılır.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

SQL Transaction Isolation Level Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar