Pythonda aritmetik işlemler yapılırken işlem sırasında hangi sayı tipleri kullanılmışsa sonuç o cinsten olacaktır.İnt ile İnt bölünürse sonuç int olur.Ama ikisinde bir tanesi float olursa sonuç float olur.
Toplama İşlemi

>>>> 3+5
8

Çıkarma İşlemi

>>>> 9-4
5

Çarpma İşlemi

>>>8*4
32

Bölme İşlemi

>>> 7/5
1

>>> 7/4.0
1.75

Yukarıdaki işlemler için öncelik Çarpma ve Bölme sonrasında Toplama ve Çıkarmadır.Ancak parantez varsa önce parantez içindeki işlemler yapılır.

>>>2*(5+4)
18

>>> 2*5+4
14

Pythonda bir sayının kuvvetini almak için ** operatörü kullanılır.

>>> 8**4
4096

>>>5**2
25

Python karmaşık sayılar üzerindede işlem yapar.

>>> (3+5i)+(4+4i)
SyntaxError: invalid syntax

>>>(3+5j)+(4+4j)
(7+9j)

Yukarıdada görüldüğü gibi karmaşık sayılarda sık kullandığımız i yerine pythonda j kullanmalıyız.Aksi taktirde hata verecektir.Python ile karmaşık sayılar üzerinde +,-,*,/ operatörlerinin hepsini kullanabiliriz.

>>>(3+5j)-(4+4j)
(-1+1j)

>>>(3+5j)*(4+4j)
(-8+32j)

>>>(3+5j)/(4+4j)
(1+0.25j)

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Python Temel İşlemler Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar