abs fonksiyonu içine yazılan sayının mutlak değerini alır.

abs(-5.0)

5.0

abs(-20L)

20L

pow:Üs alma işlemini gerçekleştiren fomksiyondur.

pow(5,2)

25

3 lü kullanıldığında ise durum şöyledir

pow(2,5,10)  =(2**5)%10

2                =     2

yukarıdaki yazdığımız kodda önce 2 nin 5. kuvveti alınır 32 bulunur sonra 32 nin mod 10 u alınır.Sonuç olarak iki işlemde aynı işi yapar ve 2 bulunur.

round:Yuvarlama işlemini yapan fonksiyondur.

round(5.567)
6.0

round(5.567,2)      #virgülden sonraki kısım sayının kaç basamak yuvarlanacağını gösterir
5.57

max():Parantez içine girilen sayıların en büyük olanını verir.

max(10,5,20)
20

min():Parantez içine girilen sayıların en küçük olanını verir.

min(10,20,5.5)
5.5

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Python Matematiksel Fonksiyonlar Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar