x=5
y=8
if x>y:
print x,y,sayısından büyüktür
else:
print x,y sayısına eşit veya küçüktür

Ekran çıktısı

5 8 sayısından küçüktür

1-)

x=5
if 0<x:
if x>10:
print x,0 dan büyük 10 dan küçüktür

2-)

x=5
if 0<x<10:
print x, 0 dan büyük 10 dan küçüktür&quot;

3-)

x=5
if 0<x and x<10:
print x,0 dan büyük 10 dan küçüktür

Burada 1 , 2 ve 3 nolu kullanımlar aynıdır sadece yazılma şekilleri farklıdır.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Python if else Yapıları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar