Pythondaki değişken tiplerinden ilk olarak string değişken tipi ile başlayalım.

>>>a=”Emrah”

dediğimizde a değişenine Emrah değerini atammış oluruz.

>>>print a

ile a değişkenin içeriğini ekrana yazarız burda ekranda Emrah yazacaktır.

>>>x=”Emrah”
>>>y=”Kahraman”
>>>z=x+y
>>>print z

yazıp enter ladığımızda ekrana Emrah Kahraman yazacaktır.

>>>x=4

yazdığımızda x değişkenine int tipinde 4 sayısını atamış oluruz

>>>y=”4”

yazdığımızda ise string tipinde 4 sayısını atamış oluruz.

>>>z=x+y

yazarsak hata mesajı alırız.44 elde etmek istiyorsak x’i string tipe dönüştürmeliyiz.8 elde etmek istiyorsak y yi int tipine dönüştürmeliyiz.Peki bu dönüşümleri nasıl yapacağız?
8 için

>>>z=x+int(y)
>>>print z  yazarız.
44 için
>>>z=str(x)+y
>>>print z

yazarız

int(“120”) string tipinde 120 int tipine dönüştürüldü
float(“12.4”) string tipinde 12.4 float tipine dönüştürüldü

iki satırda bir satırlık kod yazmak için ; kullanabiliriz.

>>>float(“4”); float(3.5)

yazdığımızda ekrana 4.0 ve 3.5 yazdırılacaktır.

>>>"67"+str(120)

yazıp enterlarsak sonuç ‘67120’ olacaktır.
İkinci bir yönetem ise tip dönüşümlerinde nesne modelidir.
İnt tipinden String tipine dönüşüm kullanımı ağaşıdaki gibidir.

>>>x=10
>>> x.__str__()

String tip değişkenlerin karakter uzunluğunu bulmak için len komutunu kullanırız.

len(“Ne Mutlu Turkum Diyene”)

yazarsak boşluklarıda karakter olarak saydığı için 22 sonucunu verecektir.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Python Değişken Tanımlama ve Tip Dönüşümleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar