bursa escort bursa escort beylikdüzü escort escort bayan afyon escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort escort kayseri bursa escort banko tahmin meyve siparişi bursa escort bursa escort

Pythondaki değişken tiplerinden ilk olarak string değişken tipi ile başlayalım.

>>>a=”Emrah”

dediğimizde a değişenine Emrah değerini atammış oluruz.

>>>print a

ile a değişkenin içeriğini ekrana yazarız burda ekranda Emrah yazacaktır.

>>>x=”Emrah”
>>>y=”Kahraman”
>>>z=x+y
>>>print z

yazıp enter ladığımızda ekrana Emrah Kahraman yazacaktır.

>>>x=4

yazdığımızda x değişkenine int tipinde 4 sayısını atamış oluruz

>>>y=”4”

yazdığımızda ise string tipinde 4 sayısını atamış oluruz.

>>>z=x+y

yazarsak hata mesajı alırız.44 elde etmek istiyorsak x’i string tipe dönüştürmeliyiz.8 elde etmek istiyorsak y yi int tipine dönüştürmeliyiz.Peki bu dönüşümleri nasıl yapacağız?
8 için

>>>z=x+int(y)
>>>print z  yazarız.
44 için
>>>z=str(x)+y
>>>print z

yazarız

int(“120”) string tipinde 120 int tipine dönüştürüldü
float(“12.4”) string tipinde 12.4 float tipine dönüştürüldü

iki satırda bir satırlık kod yazmak için ; kullanabiliriz.

>>>float(“4”); float(3.5)

yazdığımızda ekrana 4.0 ve 3.5 yazdırılacaktır.

>>>"67"+str(120)

yazıp enterlarsak sonuç ‘67120’ olacaktır.
İkinci bir yönetem ise tip dönüşümlerinde nesne modelidir.
İnt tipinden String tipine dönüşüm kullanımı ağaşıdaki gibidir.

>>>x=10
>>> x.__str__()

String tip değişkenlerin karakter uzunluğunu bulmak için len komutunu kullanırız.

len(“Ne Mutlu Turkum Diyene”)

yazarsak boşluklarıda karakter olarak saydığı için 22 sonucunu verecektir.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Python Değişken Tanımlama ve Tip Dönüşümleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar