Resim Açıklaması

Software Agent – Yazılım Etmeni

          Etmen, bir işi nasıl yapıldığının anlaşılmasına gerek kalmadan kullanıcıları adına gerçekleştiren makinedir.Bir yazılım etmeni, başka yazılım etmenleri veya başka yazılım birimleri(nesne yönelimli yazılım ) ile çalışabilir.Yapay zeka içerir. Etmenler aşağıdaki özellikleri barındıran donanım veya genellikle yazılım tabanlı sistemlerdir. 1-)Kullanıcıların doğrudan katılımı olmadan belirli bir özerklik çerçevesinde çalışmak, 2-)Kullanıcılar ve diğer etmenlerle iletişimde bulunmak, 3-)Ortamı […]

15-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Map Collection

         Anahtarlar ile Değerleri eşleştirerek saklayan bir nesnedir.Bir Mapde anahtar kopyalanamaz, sadece bir değer tutar. java.util paketindedir.          Map yapısını kullanmak için uygulamanın en üst kısmına import java.util.Map eklenmelidir.          Java platformunda üç farklı tip Map bulunmaktadır.          HashMap: Map elemanlarını hashtable yapısında saklar.          TreeMap: Anahtar-Değer ikililerini red-black ağaç veri yapısı şeklinde tutar.        […]

13-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Vektör ( Vector ) Kullanımı

         Boyutu belli olmayan yani eleman sayısı belli olmayan dizilere vektör denir.Boyutları artırabilir sabit değildir.         java.util sınıfının bir alt sınıfırdır. import java.util.Vector; // projeye en üstte Vector sınıfı import edilmelidir. Vector x=new Vector(); şeklinde deklare edilir. Vector x=new Vector(8); // ilk kullanım için 8 elemanlıdır sonrada değiştirilebilir. x.AddElements() // Vektöre eleman ekler. x.IsEmpty // […]

12-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Try Catch Finally Hata Yakalama Blokları

        Programcılıkta bilindiği üzere tüm dillerde hata oluşma olasılığı yüksektir.Bu hatalar gerek kullanıcılar tarafından gerekse programın çalışması için gerekli olan diğer yardımcı unsurların düzgün olarak çalışmamasında ortaya çıkar.        C# da bu hataları yakalamak için bazı yöntemler vardır.Bunlar ya try-catch ya da try-catch-finally dir. try-catch blokları try{Hataya müsait olan kodlar}catch{Hata oluşursa işleyen kodlar} try-catch-finally blokları try{Hataya […]

08-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Combobox Kontrolü

Aşağı doğru açılan bir liste kontrolüdür.Değerleri önceden belli olan elemanların seçimi için kullanılır.Liste kutusuna benzer ama listedeki elemanlardan sadece seçili olanları gösterir. Properties penceresinden dropdown stil seçeneğinden simple,dropdown,dropdownlist seçenekleri ile combobox yapısını değiştirebilirsiniz. Simple:Aşağı doğru açılamayan fakat içeriği kullanıcı tarafından değiştirebilen combobox oluşturur. Dropdown:Comboboxların en çok kullanılan özelliklerinden biridir.Açılabilen ve kullanıcı tarafından bilgi girilebilen combobox […]

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Uygulama Kapatma Komutu

C# da uygulamadan çıkmak için kullanılacak komut

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Form Komutları

Aktif Formu Kapatmak için İkinci Formu Açmak için İkinci Formu Açmak için 2. Yol

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Bilgisayar ve Kullanıcı Adını Öğrenme

Bilgisayarınızın adını ve kullanıcı adını öğrenmek için C# da aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Component Base (Bileşen Tabanlı) Software Engineering

Sistematik olarak mevct bileşenlerin sisteme entegre edilmesidir.Sıfırdan kullanım olmaz.Varolan sistemlerin bileşenlerini kullanmadır.Bu yaklaşımda giderek artan bileşen standartları ortaya çıktı. Süreç Aşamaları 1-)Bileşen analizi 2-)Gereksinim değişimi 3-)Sistemin yeniden tasarımı 4-)Geliştirme ve entegrasyon

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

XP (Extreme Programming) Adımları

1-)Araştırma 2-)Planlama 3-)Sürüm-ilk İterasyon 4-)Üretim 5-)Bakım 6-)Son

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar