Resim Açıklaması

Java Programlama Eclipse Projeye veya Kütüphaneye Jar Dosyası Ekleme

Bir proje açalım ve açtığımız projeye sağ tıkla Build Path –>Configure Build Path –> Libraries -> Add External JARs butonuna basalım.Eklemek istediğimiz JAR dosyasının yerini bulup seçelim.Aç diyelim OK diyelim artık projemize JAR dosyasını eklemiş olduk.Ama yüklediğimiz bu JAR dosyası örneğin MySql Jdbc Driverı ise yukarıda yaptığımız Jar ekleme işlemini her açtığımız projede yapmak yerine […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Javada ArrayList Kullanımı

Dinamik olarak genişleyebilen tek boyutlu dizilere ArrayList denir.ArrayList kullanmak için kodumuzun en yukarısına import java.util.*; eklememiz gerekmektedir. ArrayListdizi_adi=new ArrayList(); şeklinde kullanılır. Burada ArrayListdizi=new ArrayList;(); diyerek dizi adında String tipinde bir ArrayList oluşturmuş oluruz. Şimdi ArrayList in metodlarına bakalım. Daha önceden dizi adında bir ArrayList oluşturmuştuk onun üzerinden gidelim. dizi.add(); Dizinin sonuna eleman eklemek için kullanılır. […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Javada Kalıtım Inheritance ve Composition

Başka bir sınıfı sınıfın içinde değişken olarak kullanmaya kompozisyon denir. C++ da bir sınıf birden fazla sınftan miras alabilir ama Javada bunu yapamayız Javada bir sınıf yalnızca bir sınıftan türeyebilir. Eğer sınıfın başına final yazarsak o sınıftan yeni bir sınıf türetemeyiz.Başkası bizim sınıfımızı kalıtım yoluyla kullanmaması için final kullanabiliriz.Ama kompozisyon ile bizim sınıfımızı başkası kullanabilir. […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Abstract Soyut Class ve Abstract Metodlar

Abstract class kullanarak nesne oluşturulamaz.Abstract class tanımlamışsak mutlaka türeyen classlarda override edilmelidir.Abstract class içinde en az bir tane abstract metod bulunması gerekir.Abstract class içinde abstract olmayan ve içi kodlu metod olabilir.Abstract sınıflarda metodun kodu yazılmaz alt sınıflarda yazılmalıdır.Aşağıdaki örneğimizde renklere dikkat edecek olursak hangi kod hangi satırı çalıştırıyor daha iyi anlarız. Abstract Personel Sınıfı Abstract […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Javada Kod Standartları

Değişkenler: “_”,”$” veya bir harfle başlamak zorundadır.Küçük harf ile başlar.İkinci, üçüncü kelimenin ilk harfi büyük olur. Örnek: int personelTcNumarasi; Sabitler:Tamamı büyük harflar yazılır.Kelime arasına _ konulur Örnek: int MAX_VALUE; Classlar:Büyük harfler başlar.İkinci, üçüncü kelimenin ilk hafleride büyük olur. Örnek: public class OgrenciBilgisi{} Metodlar: Küçük harf ile başlar.İkinci, üçüncü kelimenin ilk harfi büyük olur. Örnek: public […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Polimorfizm – ÇokŞekillilik – ÇokBiçimcilik

Bir nesnenin davranışlarını duruma göre değiştirebilme yeteneğidir.Nesneler içeride farklı çalışmalarına rağmen dışarıdan aynı görünmelerine verilen addır. Programlara daha basit görünüm sağlar(bir çok davranış biçimi için tek bir arayüz sağlar) buda programların test ve hata kontrolünü kolaylaştırır. Çokbiçimciliğin sağlanabilmesi için üst sınıftaki işlem soyut tanımlanmalıdır.Tek arabirim – çok metod manasınada gelir.

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Yapıcılar – Constructors

New kelimesi ile nesne oluşturulunca yapıcılar devreye girer.Başlangıç değerlerinin atamasını yapmak için kullanılır. Sınıfım x= new Sınıfım(); //Varsayılan yapıcı çağrıldı Özellikleri 1-)Sınıf yapıcısının adı, sınıfın adı ile aynı olur. 2-)Bir yapıcı her zaman new kelimesi ile çağrılır. 3-)Bir yapıcı geriye değer döndürmez. 4-)Yapıcılar parametreli ve parametresiz olarak kullanılabilir. Parametresiz Yapıcı Parametreli Yapıcı

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Kapsülleme – Encapsulation

Bir sınıf içeriğinin, onun üyelerini kullananlar tarafından bilinmesine gerek duymadan sadece metodun verdiği hizmetin gösterilmesi işlemidir. Kapsülleme ile bir sınıf, kendi iç bütünlüğünü gizleyebilir ve koruyabilir. Sınıfın bazı özellik ve metodlarına dışarıdan erişim sınıfın güvenliği açısından tehlikeli olabilir. Örneğin int tipinde yas diye bir değişkenimiz olsun. Bu değişkene negatif değer setlensin istemeyiz. Bu durumda setYas […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlama Kod İçine Yorum Ekleme

Kodumuzun sonuna // yazdıktan sonra tek satırlık yorum ekleyebiliriz. Eğer birden fazla satırda yorum eklemek istersek /* ile yorum kısmını açarız yorumumuzu yazarız daha sonra */ ile yorumumuzu kapatırırz.

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlamaya Giriş – Eclipse – JDeveloper

Öncelikle Java programlama dili nasıl çıkmıştır ondan bahsetmek istiyorum.Java programla dilini 4 arkadaş yazmıştır ve adı ne olsun diye düşünürken o anda içtikleri kahvenin adı java imiş ve java olsun demişler dilin adını java koymuşlar sembolüde kahve olmuş. Önceki yazımda sadece netbeans den bahsetmiştim burda bir kaç farklı IDE den bahsetmek istiyorum. Java dilini kullanmak […]

09-02-2010 Tarihinde yazıldı
Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar