bursa escort bursa escort beylikdüzü escort escort bayan afyon escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort escort kayseri bursa escort banko tahmin meyve siparişi bursa escort bursa escort
USE [TestDB]
GO 
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Test]
AS

DECLARE @ParametersOne INT
DECLARE @ParametersTwo INT

DECLARE CRS_Test CURSOR FOR
select  TcNo,Ad  from Kisi 

CREATE TABLE TempKisiler(
	[ParameterOne] [int] NOT NULL,
	[ParameterTwo] [int] NULL,
	[ParameterThree] [nvarchar] (100) NULL,
	[ParameterFour] [nvarchar] (100) NULL,
 )

OPEN CRS_Test

FETCH NEXT FROM CRS_Test INTO @ParametersOne,@ParametersTwo
WHILE @@FETCH_STATUS =0
	BEGIN
	insert into TempKisiler
	Select * from TempKisi where TcNo=@ParametersOne and Ad=@ParametersTwo
    FETCH NEXT FROM CRS_Test INTO @ParametersOne,@ParametersTwo
    END
	
CLOSE CRS_Test

DEALLOCATE CRS_Test
Etiketler: ,,

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

MSSQL Cursor Fetch Kullanarak Döngü ile Select İnsert Into Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar