Kullandığımız veritabanı adını TestDB olarak yazdık. Ardından Create Procedure diyerek SP_Test adında bir stored procedure olusturduk. Bu procedure için 2 tane parametre (@TCKimlikNo , @Adi) kullanıyor.
Kisi tablosundaki her bir kaydın TcNo sunu ve Ad’nı alıp döngü içinde gezerek Kullanıcı tablosundaki mail adreslerini null yapıyoruz.

USE [TestDB]
GO 
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_Test]
AS

DECLARE @TCKimlikNo INT
DECLARE @Adi NVARCHAR (100) 

DECLARE CRS_Test CURSOR FOR
select  TcNo, Ad  from Kisi 

OPEN CRS_Test

FETCH NEXT FROM CRS_Test INTO @TCKimlikNo, @Adi
WHILE @@FETCH_STATUS =0
	BEGIN
	update Kullanici set Mail=null where TcNo=@TCKimlikNo and Ad=@Adi
    FETCH NEXT FROM CRS_Test INTO @TCKimlikNo, @Adi
    END
	
CLOSE CRS_Test

DEALLOCATE CRS_Test
Etiketler:

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

“MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı” için 1 Yorum

  1. FARUK AKPINAR dedi ki:

    Başarılı bir çalışma olmuş tebrik ederim 🙂

MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar