Kullandığımız veritabanı adını HeroDB olarak yazdık.Ardından Create Procedure diyerek SP_HeroMail adında bir stored procedure olusturduk. Bu procedure için 2 tane parametre (@ParameterOne, @ParameterTwo) kullanıyor.
Kisi tablosundaki her bir kayıtıdın TcNo sunu ve Ad nı alıp döngü içinde gezerek Kullanıcı tablosundaki mail adreslerini bosaltıyoruz.

USE [HeroDB]
GO 
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[SP_HeroMail]
AS

DECLARE @ParameterOne INT
DECLARE @ParameterTwo NVARCHAR (100) 


DECLARE CRS_Hero CURSOR FOR
select  TcNo,Ad  from Kisi 

OPEN CRS_Hero

FETCH NEXT FROM CRS_Hero INTO @ParameterOne,@ParameterTwo
WHILE @@FETCH_STATUS =0
	BEGIN
	update Kullanici set mail='' where TcNo=@ParameterOne and Ad=@ParameterTwo
    FETCH NEXT FROM CRS_Hero INTO @ParameterOne,@ParameterTwo
    END
	
CLOSE CRS_Hero

DEALLOCATE CRS_Hero
Etiketler:

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

“MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı” için 1 Yorum

  1. FARUK AKPINAR dedi ki:

    Başarılı bir çalışma olmuş tebrik ederim 🙂

MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar