Aşağıdaki sorguyu MSSQL de çalıştırıp veritabanınızın transaction isolation levelını öğrenebilirsiniz.

SELECT CASE transaction_isolation_level 
WHEN 0 THEN 'Unspecified' 
WHEN 1 THEN 'ReadUncommitted' 
WHEN 2 THEN 'ReadCommitted' 
WHEN 3 THEN 'Repeatable' 
WHEN 4 THEN 'Serializable' 
WHEN 5 THEN 'Snapshot' END AS TRANSACTION_ISOLATION_LEVEL 
FROM sys.dm_exec_sessions 
where session_id = @@SPID
Etiketler:

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

MS SQL Transaction İsolation Level Öğrenme Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar