MS SQL Replace Kullanımı

Kisiler tablosundaki WebSİte sütunundaki http://localhost/Kisiler ifadelerini http://192.168.1.56/Kisiler olarak değiştirmeye yarayan kod parçası aşağıdadır.
update dbo.Kisiler
set WebSite= replace(WebSite,’http://localhost/Kisiler’, ‘http://192.168.1.56/Kisiler’);

Bir cevap yazın