Mips Risc mimarisinde Assembly dili 3’e ayrılır.Bunlar SAL,MAL ve TAL’dır.

SAL (SİMPLE ABSTRACT LANGUAGE):Gerçek bir assembly dilinin tüm özelliklerini içerir.Ancak gerçek bir Assembly dili değildir.Yüksek seviyeli diller ile makine dili arasınbdaki voşluğu doldurmak için kullanılır.Mal programlamadan daha kolaydır.SAL soyut assembly dilidir.Direkt ikili gösterim karşılığı yoktur.

MAL (MORE ABSTRACT LANGUAGE):Mips Risc mimarisinda Mal programı önce TAL’a daha sonrada TAL’daki her komut Mips Risc makine koduna çevrilir.Mal’da programlama Tal dan daha kolaydır.Her ne kadar çoğu MAL komutlarının birebir gerçek assembly dili (TAL) karşılığı olsa da, MAL bazı soyut komutlara da sahiptir.

TAL (TRUE ABSTRACT LANGUAGE):ISA’daki komutlardan oluşur.Tal’dan daha aşağı seviyede programlama yapılamaz.3 operandlı komutlar; Oysa MAL’da 2 veya 3 operandlı komutlar kullanılır.TAL’da MAL’ın aksine sabitler kullanılır.MIPS RISC işlemcisinin gerçek assembly dilidir.SAL veya MAL programı önce TAL programına dönüştürüldükten sonra makine koduna dönüştürülebilir.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Mips – Risc Mimarisinde Assembly Dili Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar