import java.awt.Container;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.print.Doc;
import javax.print.DocFlavor;
import javax.print.DocPrintJob;
import javax.print.PrintException;
import javax.print.PrintService;
import javax.print.PrintServiceLookup;
import javax.print.attribute.HashPrintRequestAttributeSet;
import javax.print.attribute.PrintRequestAttributeSet;
import javax.print.attribute.standard.Copies;
import javax.print.attribute.standard.MediaSizeName;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;

public class YazicidanCiktiAl extends JFrame implements ActionListener {

private static final long serialVersionUID = 1L;
private JLabel lblDokuman;
private JLabel lblAdres;
private JComboBox cmbTip;
private JTextField txtAdres;
private JButton btnYazdir;

public YazicidanCiktiAl(){
	lblDokuman=new JLabel("Döküman Tipi");
	lblAdres=new JLabel("Adres");
	cmbTip=new JComboBox();
	cmbTip.addItem("GIF");
	cmbTip.addItem("PDF");
	cmbTip.addItem("PNG");
	cmbTip.addItem("JPEG");
	txtAdres=new JTextField();
	btnYazdir=new JButton("Yazdır");
	setTitle("E-Hero");
	setSize(400,400);
	setLocation(300,200);
	pencereGoster();
}

public void pencereGoster(){
	Container con=this.getContentPane();
	con.setLayout(null);
	lblDokuman.setBounds(30,30,100,25);
	lblAdres.setBounds(30,70,100,25);
	cmbTip.setBounds(120,30,200,25);
	txtAdres.setBounds(120,70,200,25);
	btnYazdir.setBounds(140,110,120,30);
	con.add(lblDokuman);
	con.add(lblAdres);
	con.add(txtAdres);
	con.add(btnYazdir);
	con.add(cmbTip);
	btnYazdir.addActionListener(this);
	
}


public static void main(String[] args) {
		YazicidanCiktiAl yca=new YazicidanCiktiAl();
		yca.setVisible(true);
	}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
	
	DocFlavor flavor=null;
	
	if(cmbTip.getSelectedItem().toString().equals("GIF"))
	{
		flavor = DocFlavor.INPUT_STREAM.GIF;
	}
	
	else if(cmbTip.getSelectedItem().toString().equals("PNG"))
	{
		flavor = DocFlavor.INPUT_STREAM.PNG;
	}
	
	else if(cmbTip.getSelectedItem().toString().equals("PDF"))
	{
		flavor = DocFlavor.INPUT_STREAM.PDF;
	}
	
	else if(cmbTip.getSelectedItem().toString().equals("JPEG"))
	{
		flavor = DocFlavor.INPUT_STREAM.JPEG;
	}
	
	PrintRequestAttributeSet aset = new HashPrintRequestAttributeSet();
	aset.add(MediaSizeName.NA_LETTER);
	aset.add(new Copies(1));

	PrintService[] pservices =
		PrintServiceLookup.lookupPrintServices(flavor, aset);

	if (pservices.length > 0) {
		DocPrintJob printJob = pservices[0].createPrintJob();

		Doc doc = new InputStreamDoc(txtAdres.getText(), flavor);

		try {
			
			printJob.print(doc, aset);
			
		} catch (PrintException ex) { 
			
			JOptionPane.showMessageDialog(null,"Döküman Yazdırılamadı");
		}
	} else {
		
		JOptionPane.showMessageDialog(null,"Yazıcı Uygun Degil");
	}
}
}

Proje İndir


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

“Java Yazıcıdan Çıktı Alma (Java Printer Kullanımı)” için 2 Yorum

  1. Bfedai dedi ki:

    Bu örnek barkod yazıcıları içinde kullanılabilir mi ?

  2. ÖNDER SEKİN dedi ki:

    mrb kolay gelsın. ben turk hava yolları sıstemını kullanıyorum. fakat javadan dolayı yazıcıdan cıktı alamıyorum. sebebı ne olabılır ?

Java Yazıcıdan Çıktı Alma (Java Printer Kullanımı) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar