String to int, int to String dönüşümü

Integer x=15;
String dize=””;
dize=x.toString(); // integer stringe dönüştü
x=Integer.valueof(dize); //String integera dönüştü


Double to int , int to double dönüşümü

Double x=Math.PI; //3,141592653589793
Integer y=x.intValue();
Double z=y.doubleValue();


Casting Numeric Değer arası Dönüşüm

Double x=Math.PI; //3,141592653589793
int y=(int)(x);
long z=(long)(x);

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Java Programlama Tip Dönüşümleri ve Casting Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar