Resim Açıklaması

SQL Replication

Snapshot Publication: Yayıncı veritabanı belirli aralıklarla abone olan veritabanlarına yayınlanır. Script alınarak bulk insert yapılan bir türdür. Her değişiklik olduğunda veri tabanı karşı tarafta sıfırdan oluşturulur. Transactional Publication: Başlangıçta yayıncı veritabanının anlık görüntüsü alındıktan sonra her transactionda değişiklikler abonelere yansıtılır. Peer-to-Peer publication: Transactional Replication’ın teknolojisini kullanır. Fark olarak her subscriber aynı zamanda publisher’dır. Merge publication: […]

16-06-2017 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Sql Group By Row Count

Merhabalar aşağıdaki bulunan kısa sql cümleciği ile KurumNo’su 5 olan Kuruma ait birden fazla Kullanıcı kişisi varsa bu kişi adetini döndürür.

11-02-2016 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MSSQL ‘Recovery Pending’ Çözümü

SQL Server durdurun ve bu veritabanındaki transaction log dosyasını kaldırın. Veritabanını acil moda alıp, veritabanını yeniden başlatın ve aşağıdaki sorguları çalıştınız. ALTER DATABASE [DB_Name] SET SINGLE_USER WITH NO_WAIT ALTER DATABASE [DB_Name] SET EMERGENCY; DBCC checkdb ([DB_Name], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS ) ALTER DATABASE [DB_Name] SET online; ALTER DATABASE [DB_Name] SET Multi_USER WITH NO_WAIT

23-11-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

SQL Select İnsert İnto Kullanımı

tblKisi tablosundaki tüm kayıtları tblKisiler tablosuna insert etmek için kullanılacak komut tblKisi tablosundaki sadece Ad, Soyad, TCKimlikNo kayıtlarını tblKisiler tablosuna insert etmek için kullanılacak komut tblKisiler tablosunda baska kolonlar varsa o kolonları sorgulaya eklemediğimiz için null değer basılacaktır. tblKisi tablosundaki İli Ankara olan kayıtların sadece Ad, Soyad, TCKimlikNo kolonlarındaki verileri tblKisiler tablosuna insert etmek için […]

11-04-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MS SQL ISNUMERIC Kullanımı

Aşağıdaki sorgu çalıştığında PostalCode kolonundaki veriler int, numeric, bigint, money, smallint, smallmoney, tinyint, float, decimal, real veri tiplerinden birine uygun değilse sonuç döndürülecektir. SELECT City, PostalCode FROM Person.Address WHERE ISNUMERIC(PostalCode) 1

12-03-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MS SQL Uppercase ve Lowercase Kullanımı

Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları büyük harfe çevrilmiş şekilde update eder. Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları büyük harfe çevirir. Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları küçük harfe çevrilmiş şekilde update eder. Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları küçük harfe çevirir.

04-03-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

SQL Transaction Isolation Level

1-) Read Committed:Commit edilen verileri okur. Bir tablo üzerinde update işlemi yapan bir transaction çalışırken, başka bir transaction bu tabloya erişmeye kalkarsa sonuç dönmeyecektir. Çünkü bu modda update edilen data commit edilmeden başka bir sorgu cevap dönülmez. 2-) Read Uncommitted:Update edilen datayı commit edilmemiş hali ile okumaya izin verir. Bu Isolation Level’da bütün concurrency sorunları […]

28-02-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Common Table Expressions (CTE) Kullanımı

CTE kullanımı için with kelimesinden sonra bu tabloyu kullanabilmek için Cte_Ad kısmına isim veriyoruz. Daha sonra parantez açıp kullanmak istediğimiz kolon isimlerini yazıyoruz. Ben Column1, Column2 kolonlarını kullanacağımı belirttim ardından parantezi kapatıp AS ifadesini yazıyoruz. AS den sonraki parantezler içine CTE’nin gövde kısmını yazıyoruz. Daha sonrada parantezi kapatarak bu yeni oluşturduğumuz tablo üzerinde istediğimiz sorguları […]

23-12-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Char, Nchar, VarChar ve NVarChar Arasındaki Farklar Nelerdir?

‘N’ Nationaldan gelir. Unicode karakter içeren verilerin tutulmasında kullanılır. Her bir karakter 2 byte ile temsil edilir. 20 karakterlik bir Char kullanımında örneğin ‘Test’ verisi için geriye kalan 16 karakter boşluk olarak temsil edilir. Char(20) -> Test için veriyi ‘Test ‘ şeklinde tutar. 20 byte olarak tutulur. NChar(20) -> Test için veriyi ‘Test ‘ şeklinde […]

06-11-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MS SQL Sunucu Windows Authentication Kapatma

MSSQL Server Management Studio login olduktan sonra servera sağ tıklayıp Security tabını açalım. Ardından Security altında bulunun Logins tabını açalım. Sql Sunucumuzda bulunan kullanıcıların listesi görülecektir. Listeden BilgisayarAdi\KullaniciAdı şeklindeki bilgisayarımızın kullanıcısı bulup sağ tıklayarak Properties basalım. Açılan pencerede sağ tarafta bulunan listeden Status butonuna tıklayalım. Sol tarafta açılan pencerede Login kısmını Disable yapıp OK diyelim. […]

16-10-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Transaction Nedir?

Transaction, en küçük işlem yığınıdır. Bir grup işlemin arka arkaya yapılırken işlemlerden bir tanesi bile başarısız olsa bu grupta yapılan tüm işlemler geri alınır(rollback), bu grupta yer alan tüm işlemler başarı ile gerçekleşmesi (commit) gerekmektedir. Tüm işlemler başarılı ise transaction içindeki tüm veri değişiklikleri sisteme yansır. Ya hep, ya hiç mantığı vardır. Örneğin sisteme kullanıcı […]

16-10-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MS SQL Transaction İsolation Level Öğrenme

Aşağıdaki sorguyu MSSQL de çalıştırıp veritabanınızın transaction isolation levelını öğrenebilirsiniz.

16-10-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MSSQL Cursor Fetch Kullanarak Döngü ile Select İnsert Into

05-04-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Derby Tablo Oluşturma

Create table students (id INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WİTH 1 ,INCREMENT BY 1),NAME VARCHAR(24) NOT NULL,ADRESS VARCHAR(1024) NOT NULL, CONSTRAINT primary_key PRIMARY KEY (id));

05-04-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MSSQL Cursor Fetch ile Döngü Kullanımı

Kullandığımız veritabanı adını TestDB olarak yazdık. Ardından Create Procedure diyerek SP_Test adında bir stored procedure olusturduk. Bu procedure için 2 tane parametre (@TCKimlikNo , @Adi) kullanıyor. Kisi tablosundaki her bir kaydın TcNo sunu ve Ad’nı alıp döngü içinde gezerek Kullanıcı tablosundaki mail adreslerini null yapıyoruz.

13-08-2013 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

SQL de Tablo Kopyalama

Kişi tablosunu verilerle birlikte TestKisi tablosuna klonlamak için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir. SELECT * INTO TestKisi FROM Kisi Kişi tablosunu klonlarken tabloda bulunan veriler klonlanmasın istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanmalısınız. SELECT TOP 0 * INTO TestKisi from Kisi

11-07-2013 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Windows 7 MongoDB Kurulum

Burdan işletim sisteminize uygun MongoDB dosyalarını indiriniz. C veya D’nin altına (Ben D ye attım) MongoDB adında bir klasör oluşturun ve içine data ve logs olmak üzere 2 tane klasör oluşturunuz. Bu aşamadan sonra indirdiğiniz zip dosyasını çıkartın ve klasörün içinden çıkan bin klasörünüde az önce oluşturduğumuz MongoDB klasörünün altına kopyalayın. Ardından Başlat‘a cmd yazıp […]

17-10-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MS SQL SubString Kullanımı

Kisiler tablosundaki Ad sütununda bulunan ifadelerin 0. karakterden başlayarak sonraki 5 karakteri alma işlemini yapar. SELECT SUBSTRING(Ad, 0, 5) FROM dbo.Kisiler

18-07-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

MS SQL Replace Kullanımı

Kisiler tablosundaki WebSİte sütunundaki http://localhost/Kisiler ifadelerini http://192.168.1.56/Kisiler olarak değiştirmeye yarayan kod parçası aşağıdadır. update dbo.Kisiler set WebSite= replace(WebSite,’http://localhost/Kisiler’, ‘http://192.168.1.56/Kisiler’);

18-07-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Veri Tabanı (Database)

Birbirileriyle ilşkili veriler topluluğudur.Veri tabanı sadece veriler yığını değil bunlar arasındaki ilişkileride saklar. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri(Database Management Systems):Veri tabanını oluşturmak ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirme işlemi sağlayan bir programlar koleksiyonudur.Bu neden veritabanı yönetim sistemleri çeşitli uygulamalar için veri tabanına tanımlama,oluşturma  ve üzerinde işlem yapma yeteneği olan genel maksatlı bir yazılım sistemidir. Veri Tabanının Üstünlükleri: […]

23-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Varlık-Bağıntı Modeli (ER=Entity-Relationship Model)

ER Modeli ile İlgili Kavramlar Varlık(Entity):Varolan ve benzerlerinden ayırt edilebilen herşeye denir. Varlık Kümesi(Entity Set):Aynı türdeki benzer varlıkların oluşturduğu kümedir. Nitelik(Attribute):Bir varlık kümesindeki varlıkların özelliklerini göstermek ve birbirinden ayırt etmek için kullanılır. Bağıntı(Relationship):İki ya da daha çok varlığın birleşmesi, biraraya gelmesi aralarında ilişki kurmasıdır.Öğrenci-Ders Bağıntı Kümesi(Relationship Set):Aynı tür benzer bağıntıların kümesine bağıntı kümesi denir.

23-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

ERwin Data Modeler

Erwin mantıksal modeli temelde ER modelidir. Bir ER modeli varlıklar ve öznitelikler ve bunların ilişkileri oluşur.Programı açtıktan sonra Erwin modeli oluşturmak için resimdeki simgeye tıklayalım.

23-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

ERwin ile Varlıkların Özelliklerini Ayarlama

İlk olarak bir önceki konumuzda yapmış oldumuz varlıklarımızı açalım. Daha sonra hangi varlığın özelliklerini düzenleyeceksek onun üzerine bir kez tıklarız ve sağ tuşa basıp attributes kısmına tıklarız. Açılan bölümden düzenlemek istediğimiz özelliği seçeriz ve sağ taraftaki genral kısmından veta datatype kısmından özellik tiplerini ayarlarız.   Constraint kısmından istediğimiz özelliğe kısıtlama getirebilirz.Ben anlatımımda Dnumber özelliğine 10 […]

23-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

ERwin deki ER Modeli Veritabanına Aktarma

Önce ERwin de varlık ve ilişkilerimizi açalım. Sonra aşağıdaki resimdeki butona basalım. Açılan menüde sol taraftaki listeden Indexi seçelim. Foreign keyi işaretli yapalım. Generate butonuna basalım.User Name kısmına ADMIN yazalım database kısmının sağ tarafındaki … butonuna basıp önceden oluşturduğumuz veritabanını seçelim. Connect butonuna basalım. 2 kez OK diyelim ve veritabanı dosyamızı açalım.Ben Access 2003 dosyasına  […]

23-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

ERwin’de Alt Tip (Subtype) Ekleme

Alttaki resimdeki gibi alt tip eklemek için Logical ı seçelim   Department tablosu oluşturduk.Sonra Computer Engineering,Civil Engineering,Machine Engineering tablolarını oluşturduk Dname özelliği ile alt tipleri bağlayacağız.  Tabloları oluşturduktan sonra alt resimdeki butona basalım. Sonra Department tablomuza tıklayalım. Computer engineering tablomuza tıklayalım   Şimdide resimdeki yuvarlak simgeli kısma sağ tıklayıp Subtype Properties seçeneğine basalım. Burada hangi […]

23-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

İlişkisel Cebir – Relational Algebra

Bir veritabanı sorgulama dilidir.Ancak sorgulamalar sadece bilimsel olarak yapılır.Yani ilşkisel cebirin sorgulama dili için bir yorumlayıcı yada derleyiciye gerek yoktur bu açıdan SQL den farklıdır. 1-)Seçme (Selection) İşlemi (σ):Belirli bir ilişkiden bazı kayıtları seçerek ortaya koyma işlemidir. σseçim kriteri(Tablo Adı) kriterleri (=,ǂ,<,>,<=,>=,˄,˅) σİlçe=”Beşiktaş”(Müşteri) Ahmet 2520 Beşiktaş İstanbul 100 Faruk 6345 Beşiktaş İstanbul 160 σİlçe=”Beşiktaş” ˄ […]

22-04-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

PostgreSql Auto Increment Otomatik Artırma

Öncelikle postgresql arayüz için navicat kullandım.Navicat programında müşteri tablomuz olsun tablomuzda musteri_id ve ad isimli iki sütun olsun. Müsteri_id müşteri eklendikçe 1 er 1 er artsın bunu mysqlde Auto Increment özelliği ile yapıyorduk postgresql de bunu yapmak için veritabanını tasarlarken müsteri_id sütununun  tipini serial olarak seçmemiz gerekiyor.Bu şekilde o sütunun otomatik artmasını sağlıyoruz.

19-04-2010 Tarihinde yazıldı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar