Resim Açıklaması

Java İnterface vs Abstract Class

1. Abstract class ile tekli kalıtım, interface ile çoklu kalıtım yapabilirsiniz. 2. İkisinde de new operatörü ile object oluşturulamaz. 3. Interface sadece kendinden türeyen classların doldurmak zorunda olduğu gövdesi boş metodları içerir, Abstract classta en az 1 adet abstract metod olmak zorundadır. Ama gövdesi dolu metodları da içerebilir.

01-12-2017 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

JVM Nedir ve Çalışma Mantığı Nasıldır?

JVM platform bağımsız değildir. Program derlenirken JVM iki şey yapar. 1-) İlk olarak özel bir bilgisayar için byte code dan makinenin anlayacağı dile dönüştürülür. 2-) İkinci olarak ise makine kodu komutlarını çalıştırır. Farklı işletim sistemleri farklı JVM lere sahiptir. JVM işletim sistemine bağımlı olduğundan makine koduda işletim sistemine bağımlıdır. Farklı işletim sistemlerinde farklı JVM lerin […]

26-04-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlama Dili ile Entropi Hesabı

Entropi hesabı için içerisinde 5×5 lik bir matris bulunan test.txt dosyasını C sürücüsüne oluşturmanız gerekmektedir. Aşağıdaki kod parçası verileri o text dosyadan okuyacaktır.

20-07-2013 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Jena Kullanılarak Java Programlama Dili ile Owl Dosyasını Okuma

Yukarıdaki kodun çalışması için bir önceki yazımda anlattığım üzere c nin altında university.owl dosyası olması gerekiyor.

25-05-2013 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Dosyadan Okunan Dokumandaki Her Kelimeden Kaç Adet Olduğunu Bulma

kelimeler.txt Lorem Ipsum dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir Lorem Ipsum adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır 1960’larda Lorem Ipsum pasajları da içeren […]

15-11-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java String Bölme – StringBuffer Kullanımı

Ekran Çıktısı Ad Soyad EmrahKahraman 25

19-05-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Random Kullanımı

Ekran Çıktısı 1. eleman 82 2. eleman 17 3. eleman 37 4. eleman 52 5. eleman 3 6. eleman 7 7. eleman 27 8. eleman 26 9. eleman 90 10. eleman 97 1. eleman 77.3075630858599 2. eleman 6.708591186138357 3. eleman 14.18168233503858 4. eleman 8.429766990408549 5. eleman 91.03963294865261 6. eleman 25.712845430237486 7. eleman 26.784414529723133 8. eleman […]

29-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Web Adresi Girilen Resmin JLabel’da Gösterilmesi

23-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Algoritma Analizi MaxSum (Maksimum Toplam) Testi

Süreler ms cinsindendir. Random atanmış 1000 elemanlı dizi için veriler Maksimum 2 Toplam 873 süre 1 Maksimum 3 Toplam 873 süre 1 Maksimum 4 Toplam 873 süre 1 Maksimum 1 Toplam 873 süre 257 Random atanmış 2000 elemanlı dizi için veriler Maksimum 2 Toplam 4996 süre 4 Maksimum 3 Toplam 4996 süre 1 Maksimum 4 […]

22-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Dizi Kullanımı

22-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java 2 Sayının Yazılışlarının Uzunlukları Çarpımı ile Toplamlarının Eşitliğini Bulma

12-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Rekürsif Olarak Fibonacci Sayısı Bulma

11-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java ile Girilen Sayıyı Rekürsif Olarak İkili Tabanda Gösterme

08-03-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Dosyadan Okunan Herbir Satırdaki Elemanların En Küçüğünü, En Büyüğünü ve Toplamını Bulma

Graph.txt dosyası 7 2 5 4 1 4 4 8 4 12 7 6 Ekran Çıktısı 7 2 5 en küçük 2 en büyük 7 toplam 14 4 1 4 en küçük 1 en büyük 4 toplam 9 4 8 4 en küçük 4 en büyük 8 toplam 16 12 7 6 en küçük 6 […]

17-01-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Yazıcıdan Çıktı Alma (Java Printer Kullanımı)

Proje İndir

07-01-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Class.forName Kullanarak Dinamik Sınıf Yükleme (Sınıfın Paketini ve Adını Verip Nesnesini Elde Etme)

Java’da musteri paketinin içinde Kisi adında bir sınıfımız var biz dinamik olarak (çalışma esnasında) bu sınıftan nesne elde etmek istiyoruz. Class.forname içinde önce paket ismini yazmamız ardından “.” koyup sınıf ismini yazmamız gerekiyor.Burada 2 şekilde kullanımını göstermeye çalıştım.Kisi sınıfından newInstance() ile nesne oluştururken başına (Kisi) yazarak cast etmemiz gerekiyor. 1. Kullanım 2. Kullanım

02-01-2011 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Dosyadan İstenilen Satırı Okuma

graf.txt girdi dosyası a b 1 a f 6 a g 12 b c 2 b g 8 c d 3 c h 9 e d 4 f e 5 f g 7 g h 11 5. Satır Ekran Çıktısı b g 8

29-12-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Kuyruğa Eklenmiş Nesnelerin Hangi Sınıfa Ait Olduğunu Bulma

Ekran Çıktısı ogretmen Mustafa Ders 410 ogretmen Ali

26-12-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java 2 Adet Constructor (Yapıcı) Kullanımı

Bu yazımda biri default olmak üzere  iki adet constructor kullanımı bize ne fayda sağlar onu anlatacağım.Öncelikle Kisi diye bir sınıfım var içerisinde ad,soyad ve yaş bilgilerini tutuyor.İkinci sınıfım olan test sınıfı içerisinde ise Kisi sınıfından iki farklı şekilde nesne oluşturup değer atama işlemini nasıl yaparım onu açıklamaya çalıştım.

19-11-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Dosyadan Okunan Graphı Matrise Atama

graph.txt a b 5 a c 4 b c 4 b f 6 c d 3 c f 5 d e 3 f e 2

15-11-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Şekil Çizdirme (Doğru, Dikdörtgen, Oval, Kare)

13-11-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Dosya Kopyalama

13-11-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Scanner ile Klavyeden Değer Okuma

Ekran Çıktısı

31-10-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

ArrayList’ın Elemanlarını Kendi İçinde Ayrıştırma

Ekran Çıktısı

30-10-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java’da Vector Nasıl Kullanılır?

16-10-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java BinaryTree (İkili Ağaç)

08-10-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Thread Uygulama

05-10-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Javada İki Stringin Karşılaştırılması

Javada iki String değeri karşılatırmak için equals kodunu kullanıyoruz.Bununla ilgili aşağıdaki örneği ve ekran çıktısını inceleyebilirsiniz.Java büyük harf küçük harf ayrımı yapıyor örneğin bir kısmıda onunla ilgili. import java.awt.*; import java.applet.*; public class StringCompare extends Applet{ String x=”Emrah”; String y=”Kahraman”; String z=”emrah”; String t=”Emrah”; public void paint(Graphics g){ if(x.equals(y)) g.drawString(x+” ile “+y+” kelimesi eşit “,10, […]

19-08-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlamaya Giriş Netbeans

Java bilindiği gibi Dünyada kullanılan programlama dillerinin % 19 unu oluşturmaktadır.Javada herşey classlardan oluşur.Buzdolabından tutunda cep telefonuna kadar bütün elektrikli aletlerde kullanılır. İlk olarak Netbeans IDE 6.5 i kuruyoruz ve çalıştırıyoruz.File menüsünden New Project e tıklayıp yeni bir proje açarız.Oradan aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Categories bölümünden Java yı Projects bölümündende Java Application’ ı tıklayıp Next […]

19-08-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

E-Hero Facebook Video Downloader

Önce jar uzantılı dosyamızı çalıştırmak için JRE kurmamız gerekiyor.Sonra programı indirip kullanabilirsiniz. E-Hero Facebook Video Downloader   http://www.java-tips.org/java-se-tips/javax.swing/how-to-create-a-download-manager-in-java.html adresindeki kodlardan yararlandım.

25-07-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Eclipse QuantumDB Plugin – Eclipse’de Veritabanı için Arayüz Kullanımı

Öncelikle GEF pluginini indirelim ve Eclipse açıp Help menüsünden Install New Software diyelim. Açılan pencerede Available Software Sites diyelim. Add diyelim.

22-07-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java TreeSet Kullanımı

Ekran Çıktısı TreeSet bos mu true Bilgisayar Onsekiz Mart TreeSet bos mu false TreeSet eleman sayisi:4 1 Bilgisayar 2 Canakkale 3 Muhendisligi 4 Onsekiz Mart [Bilgisayar]

18-07-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java JFileChooser kullanarak PDF Gösterme

Öncelikle yeni bir java projesi oluşturup ardından Bean.jar ve Bean.zip dosyası içindeki acrobat.jar ve MRJToolkitStubs.zip dosyalarını projemize ekliyoruz.

17-07-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Derby Veritabanı Form Uygulaması

Derby Jdbc Driver

23-06-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Metin Şifreleme Programı

Burada kullandığım algoritmayı kendim yazdım, şifrenin çözülmesini ve nasıl daha iyi geliştirilebilirim bu konuda önerilerinizi bekliyorum. Metin Şifreleme

23-06-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

JAVA EE Uygulama Sunucusu, Çeşitleri ve Servisler

Java EE Application Server (Uygulama Sunucusu): Ortakat bir sistem olarak tanımlanan SUN Microsystems belirtimidir.Bu sistem Java EE API lerinin gerçekleştirimininde eklendiği Java EE bileşenleri için ortam yönetimi sağlar. Uygulama Sunucusu    Firma           Tipi Glassfish                         SUN       Açık Kaynak/ Ücretsiz JBoss                            RedHat     Açık Kaynak/ Ücretsiz WebSphere                    IBM       […]

22-06-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Interface

Interface içinde sadece kendisinden türeyen sınıfların içini doldurmak zorunda olduğu gövdesi boş metod tanımlarının yapıldığı bir yapıdır. Bir sınıf birden fazla interface implement edebilir new operatörü ile oluşturulamazlar. Taşıt İnterface’si Taşıt İnterfacesini implement eden Ford Sınıfı Taşıt İnterfacesini implement eden Audi Sınıfı

09-06-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Asal Sayı Bulma

Ekran Çıktısı Asal Değil

02-06-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Dosya Okuma

Proje içinde bulunan Graf.txt dosyasını okuyan program Ekran Çıktısı a b 1 a f 6 a g 12 b c 2 b g 8 c d 3 c h 9 e d 4 f e 5 f g 7 g h 11

01-06-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java.com Nisan 2010 En Çok Tıklanan 147. Site

Google dan alınan verilere göre Java.com Nisan 2010’da  17.000.000 ziyaretçi sayısı ile Top 1000 de 147. sırada yer aldı. Top 1000 sıralaması http://www.google.com/adplanner/static/top1000/

27-05-2010 Tarihinde yazıldı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar