Resim Açıklaması

LINQ Kelimenin Tamamında Arama Yapılabilmesi

System.Linq.IQueryable query = _context.Kisi.Where(x => x.Adi.ToUpper().StartsWith(dto.kisiAdi.ToUpper()+” “) || x.Adi.ToUpper().Contains(” “+dto.kisiAdi.ToUpper()+” “) || x.Adi.ToUpper().EndsWith(” “+dto.kisiAdi.ToUpper()));

12-04-2017 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Datetime Millis to Java Date Long

06-12-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

LINQ Query to Contains Multiple Words

25-11-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Run Kill Process (Exception EventLog)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Diagnostics; using System.Threading; namespace ConsoleApplication1 { class Program { public static void HataMesajiYaz(Exception HataMesaji) { string strLogMessage = “\nMessage : ” + HataMesaji.Message + “\nSource : ” + HataMesaji.Source + “\nTarget Site : ” + HataMesaji.TargetSite + “\nStack Trace : ” + HataMesaji.StackTrace; string logName = […]

28-02-2015 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# String -Int Max Lenght

String Maksimum uzunluğu 2,147,483,647 Int 16 — (-32,768 < -> +32,767) Int 32 — (-2,147,483,648 < -> +2,147,483,647) Int 64 — (-9,223,372,036,854,775,808 < -> +9,223,372,036,854,775,807)

05-11-2014 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Thread Kullanımı

mesajDinle metodunu 2 saniye uyutup tekrar çalıştırır. while(true) { Thread thread1 = new Thread(new ThreadStart(mesajDinle)); thread1.Start(); System.Threading.Thread.Sleep(2000); }

26-12-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# MongoDB Sorgulama 1

Name Emrah olan kişilerin Surnamelerini döndürür

26-12-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# MongoDB Veri Ekleme

Öncelikle aşağıdaki dosyaları indirip projemizin References bölümüne dahil etmemiz gerekiyor. Link1 Link2

26-12-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# MongoDB Sorgulama 2

26-12-2012 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Kodun Çalışma Süresini Hesaplama

Stopwatch sw = new Stopwatch(); sw.Start(); //Çalıştırılacak olan kodlar buraya yazılacaktır… sw.Stop(); MessageBox.Show(sw.ElapsedMilliseconds.ToString());

13-12-2012 Tarihinde yazıldı
Kan Bağışı
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar