Access denied.
 
String text = "Emrah Kahraman (EHero) (emrah@deneme.com)";
        Regex emailRegex = new Regex(@"\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*",
        RegexOptions.IgnoreCase);
        MatchCollection emailCollection = emailRegex.Matches(text);

        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        foreach (Match email in emailCollection)
        {
          Console.WriteLine(email.Value);
        }

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

“C# String İçinde Geçen Mail Adreslerini Çekme” için 1 Yorum

 1. – Verilen bir karakter dizininin string nesnesi içerisinde kaç defa bulunduğunu
  – Verilen bir karakter dizininin substring() metodunu kullanarak string içerisinde kaç defa geçtiğini
  – Verilen bir string nesnenin içerisinde Alfabenin karakterlerinin her birinden kaç adet olduğunu bulan

  c# konsol uygulamasını nasıl yapabilirim yardımcı olur musunuz lütfen

C# String İçinde Geçen Mail Adreslerini Çekme Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar