Access denied.

for(i=0;i<10;i++)

x=x+2i;

add $7,$0,$0

add $5,$0,$0

add $6,$0,$0

addi $7,$0,2

loop: beq $5,10,end

mult $5,$8

mflo $6

add $7,$7,$6

addi $5,$5,1

j loop

end: add $2,$0,1

addi $4,$7,$0

syscall

add $2,$0,10

syscall


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

C Kodunu TAL Koduna Dönüştürme Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar