Bir önceki yazımda web api metodlarımıza gelen tüm isteklere cevap dönüyorduk. Peki sadece önceden tanımladığımız iplerin web api metodlarına erişmesini nasıl sağlayabiliriz.

Öncelikle projemize sağ tıklayıp Add -> Class deyip Class ismine IPValidationAttribute yazıyoruz.
Ardından aşağıdaki kod parçasını oluşturduğumuz class içine koplayaıp yapıştıralım.

 public class IPValidationAttribute : ActionFilterAttribute
  {
    public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)
    {
      var ips = new List<string>();
      ips.Add("127.0.0.1");
      ips.Add("::1");

      var context = actionContext.Request.Properties["MS_HttpContext"] as System.Web.HttpContextBase;

      string userIP = context.Request.UserHostAddress;
      try
      {
        ips.AsQueryable().First(x => x == userIP);
      }
      catch (Exception)
      {
        actionContext.Response =
          new HttpResponseMessage(System.Net.HttpStatusCode.Forbidden)
          {
            Content = new StringContent("Tanımlanmayan IP Adresi")
          };
        return;
      }
    }
  }

Son olarak Global.asax içindeki Application_Start() metoduna

GlobalConfiguration.Configuration.Filters.Add(new IPValidationAttribute());

kod parçasını ekliyoruz. Çalıştıdığımızda web api sadece localhost tarafından gönderilen isteklere cevap dönecektir. Hangi ip adreslerine izin vereceksek OnActionExecuting() metodu içindeki ips listesine bu ipleri eklemeiz gerekmektedir.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

ASP.NET Web Api 2 Kullanımı – İzin Verilen IP Listesinden Restful İsteği Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar